Wij horen graag van u!

Stuur ons een bericht

Hebt u een alge­mene vraag, een tech­ni­sche vraag of wilt u een offerte aanvra­gen, maak dan gebruik van ons contact­for­mu­lier en selec­teer uw verzoek.

  Infor­ma­tie over het bedrijf / insti­tuut

  Contact­per­soon

  Wilt u terug­ge­beld worden, vul dan hier uw tele­foon­num­mer in.

  Toege­stane bestands­ty­pen: jpg, png, pdf

  1 + 10 =

  Gede­tail­leerde infor­ma­tie over de omgang met gebrui­kers­ge­ge­vens vindt u in onze verkla­ring inzake gege­vens­be­scher­ming.

  Bel ons

  Stuur ons een fax

  +49 211 50 15 96

   

  Neem contact met ons op via e‑mail

  info@gts-keramik.de

  voor alge­mene vragen

  technik@gts-keramik.de

  voor tech­ni­sche vragen

  anfrage@gts-keramik.de

  heeft u een tech­ni­sche teke­ning en wilt u graag een offerte

  bestellung@gts-keramik.de

  voor uw directe bestel­ling