https://gts-keramik.de/wp-content/uploads/2021/11/Produkte-in-AL99-G-von-GTS-Keramik-SW.jpg
Conische kroezen - Middelgrote vorm - Aluminiumoxide dicht - AL99-G - CCM

Coni­sche kroe­zen – Middel­grote vorm (CCM)

Alumi­ni­um­oxide dicht (AL99‑G )

99,7% Al2O3

ModelnrØtopØonderHoogteMuurVolNavraag
CCM-0035-AC353033217
CCM-0040-AC413437227
CCM-0045-AC463841236
CCM-0050-AC524446355
CCM-0060-AC6351543100
CCM-0070-AC7360614150
CCM-0100-AC10083844400
CCM-0120-AC1231001034750
CCM-2120-AC123102934750
CCM-0150-AC15412812041400

Legende

Øtop Buitendiameter top in mm
Øonder Buitendiameter onderstaand in mm
Hoogte Hoogte in mm
Muur Wanddikte in mm
Vol Volume in ml

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

  • Hoge mecha­ni­sche sterkte
  • Hoge slijt­vast­heid
  • Zeer goede glij-eigen­schap­pen
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
  • Bestand tegen hoge tempe­ra­tu­ren tot meer dan 1700 °C
  • Goede ther­mi­sche geleid­baar­heid
  • Hoge elek­tri­sche isola­tie­ca­pa­ci­teit
  • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen alumi­nium, beryl­lium, lood, chroom, ijzer, germa­nium, kobalt, koper, magne­sium, mangaan, nikkel, sili­ci­um­di­oxide, zout­zuur (30 %), vana­dium, bismut, tin, zink

Richtinganalyse

Gego­ten alumi­ni­um­oxide
> 99,7% (strak)
Kwali­teit AL99‑G