https://gts-keramik.de/wp-content/uploads/2021/11/Produkte-in-AL99-G-von-GTS-Keramik-SW.jpg
Conische kroezen - Ultra hoge vorm - Aluminiumoxide dicht - AL99-G - CCU

Coni­sche kroe­zen – Ultra hoge vorm (CCU)

Alumi­ni­um­oxide dicht (AL99‑G )

99,7% Al2O3

ModelnrØtopØonderHoogteMuurVolNavraag
CCU-0025-AC271748218
CCU-0030-AC312055222
CCU-0035-AC352363227
CCU-0040-AC412674250
CCU-0045-AC463080270
CCU-0050-AC5133903100
CCU-0060-AC62411083150
CCU-0070-AC72471253250
CCU-0080-AC82521414440
CCU-0090-AC92591514580
CCU-0100-AC102651754900
CCU-0120-AC1257821041600

Legende

Øtop Buitendiameter top in mm
Øonder Buitendiameter onderstaand in mm
Hoogte Hoogte in mm
Muur Wanddikte in mm
Vol Volume in ml

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

  • Hoge mecha­ni­sche sterkte
  • Hoge slijt­vast­heid
  • Zeer goede glij-eigen­schap­pen
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
  • Bestand tegen hoge tempe­ra­tu­ren tot meer dan 1700 °C
  • Goede ther­mi­sche geleid­baar­heid
  • Hoge elek­tri­sche isola­tie­ca­pa­ci­teit
  • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen alumi­nium, beryl­lium, lood, chroom, ijzer, germa­nium, kobalt, koper, magne­sium, mangaan, nikkel, sili­ci­um­di­oxide, zout­zuur (30 %), vana­dium, bismut, tin, zink

Richtinganalyse

Gego­ten alumi­ni­um­oxide
> 99,7% (strak)
Kwali­teit AL99‑G