https://gts-keramik.de/wp-content/uploads/2021/11/Produkte-in-AL99-G-von-GTS-Keramik-SW.jpg
Conische laboratoriumkroezen - Aluminiumoxide dicht - AL99-G - K

Coni­sche labo­ra­to­ri­um­kroe­zen (K)

Alumi­ni­um­oxide dicht (AL99‑G )

99,7% Al2O3

ModelnrØtopØonderHoogteMuurVolNavraag
K 1516131621,6
K 2019152423
K 30292239210
K 40392953240
K 50483667270
K 605943833122
K 7068511003220
K 8078581123320
K 9088651264470
K 10098721414630

Legende

Øtop Buitendiameter top in mm
Øonder Buitendiameter onderstaand in mm
Hoogte Hoogte in mm
Muur Wanddikte in mm
Vol Volume in ml

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

  • Hoge mecha­ni­sche sterkte
  • Hoge slijt­vast­heid
  • Zeer goede glij-eigen­schap­pen
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid
  • Bestand tegen hoge tempe­ra­tu­ren tot meer dan 1700 °C
  • Goede ther­mi­sche geleid­baar­heid
  • Hoge elek­tri­sche isola­tie­ca­pa­ci­teit
  • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen alumi­nium, beryl­lium, lood, chroom, ijzer, germa­nium, kobalt, koper, magne­sium, mangaan, nikkel, sili­ci­um­di­oxide, zout­zuur (30 %), vana­dium, bismut, tin, zink

Richtinganalyse

Gego­ten alumi­ni­um­oxide
> 99,7% (strak)
Kwali­teit AL99‑G