https://gts-keramik.de/wp-content/uploads/2021/11/Produkte-in-Q95F-von-GTS-Keramik-SW.jpg
Conische laboratoriumkroezen - Kwarts met siliciumnitride - Q95F - K

Coni­sche labo­ra­to­ri­um­kroe­zen (K)

Kwarts met sili­ci­um­ni­tride (Q95F)

ca. 95% Kwarts

ModelnrØtopØonderHoogteMuurVolNavraag
K 2023182823
K 30342646215
K 40463564350
K 505743803120
K 606851974180
K 7081611164330
K 8093691344450
K 90105771504810
K 1001168616941000

Legende

Øtop Buitendiameter top in mm
Øonder Buitendiameter onderstaand in mm
Hoogte Hoogte in mm
Muur Wanddikte in mm
Vol Volume in ml

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

  • Lage ther­mi­sche uitzet­tings­co­ëf­fi­ci­ënt
  • Zeer hoge ther­mi­sche schok­be­sten­dig­heid
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid tegen vele gesmol­ten meta­len
  • Hoge corro­sie­be­sten­dig­heid in contact met vele andere chemi­sche produc­ten
  • Goede tot zeer goede chemi­sche besten­dig­heid tegen platina, zilver

Richtinganalyse

Gego­ten Smelt­kroes
Kwali­teit Q95F